Home » Предците

Предците

D_NenovВидният български композитор Димитър Ненов е роден в Разград през 1902 година.

Творческите търсения на композитора Ненов намират своя фундамент в общите художествени тенденции на времето.Създавано в продължение на близо 30 години,творчеството му бележи три главни насоки:

-Клавирно-Соната за пиано,Вариации,Токата,Пет миниатюри,Етюди,Танц,Шест прелюдии за пиано.

-Вокално-симфонично-Цикъл „Родина”за женски глас и камерен оркестър,две симфонични сюити по народни мотив за дамски хор и оркестър-„Тракия” и „Коледа”

-Симфонично-Четири скици за голям оркестър,Първа симфония за голям оркестър.Втора симфония”Поема на българската земя”.I и II балада за оркестър и пиано,Концерт за пиано и оркестър,фантазия за пиано и оркестър,Рапсодична фантазия.Работата над пианото Ненов определя по следния начин:”Когато говорим за инструмента,винаги ще мислим,че е продължение на човешката ръка и се създава едно цяло…Крайната  цел  е не пианото да говори,а артистът,човекът да говори чрез пианото.”