Home » ИСТОРИЯ НА РАЗГРАД

ИСТОРИЯ НА РАЗГРАД

През Втората българска държава селището до сегашния Разград се среща под имената Хръсград , Хръзград, Хризград. Намирало се е югоизточно (или югозападно) от сегашния град. Първата хипотеза за това название е, че носи отражение от прабългарското и славянско божество Хърс. Това божество при прабългарите е с иранско потекло, означава слънце, сияние, град е дума също от ираноперсийски произход и със значение на голямо селище. Второто предположение е, че в средновековните карти на арабския географ Ал Идриси(1100 – 1165) на мястото близо до Разград е посочено населено място с името Игризинус. Хипотезите тук са две. Първата е, че Игризинус може да е арабизирана форма на Абритус по силата на историческата традиция за местоположението му. Другата (повече в сферата на въображението) е, че се касае за арабизирана форма на име на възобновилото се селище по време на византийското владичество Хризград или Хръзград, защото е запазено определящото “из”. След падането на Хръзград (Keresdavicha, тогава в рамките на Иван Шишманова България) под османско владичество през 1388 г., когато Чандарлъ Али Паша предприема наказателна акция с 30,000-на армия, градът започва да се споменава и под други имена- Хезарград, Херазград, Хасград, Четехезар.Данни за селище на територията на съвременен Разград има още от времето на античните цивилизации. Абритус (на латински Abrittus – откъснат, стръмен) е антично римско селище (от II-ри до VI век вече е град) в днешна Североизточна България. Останките на селището се намират в местността „Хисарлъка“ на около 3 км от центъра на днешен Разград.Първите разкопки в западната част на Хисарлъшката крепост са проведени през 1887 г.от видния общественик,местен училищен инспектор,а по-късо академик в областта на природните науки Анание Явашов.На 19.03.1922 година,в училище „Св.св.Кирил и Методий”/сега Художествена галерия/,по инициатива на Анание Явашов се свиква общо събрание на родолюбиви българи,предимно учители,и се учредява Разградското археологическо дружество.
Към раздел История…