Home » РАЗГРАД – ВЕКОВЕ И ГОДИНИ

РАЗГРАД – ВЕКОВЕ И ГОДИНИ

Началото на II век-Основано е римското селище Абритус.През периода на късната античност/IV-VIвек/е един от най-големите градове на Долна Мизия и седалище на епископ

251г.-В голяма битка в околностите на Абритус римляните са разгромени от готите.В сражението загиват император Траян Деций и неговият по-голям син и съвладетел Херений Етруск.

Краят на VI век-Абритус е разрушен при нашествието на авари и славяни в земите южно от р.Дунав

Краят на IXв. Началото на .-Върху развалините на античния Абритус в построена българска крепост,отбранявал пътя по долината на р.Бели Лом.Разрушена е при войните на киевския княз Светослав срещу Византия през 968-971 г.,а окончателно е изоставена в средата на XI в. при нашествие на печенегите.

1388-1389г.-Разград пада под османско робство вследствие похода на османския пълководец Али паша,който с 30000 армия нахлува във вътрешността на Търновското царство

1416 г.-Бележитият османски сановник и богослов шейх Бедредин Симави оглавява широко антифеодално движение в Добруджа и Лудогорието.В него участват предимно селяни мюсюлмани,подпомагани от местното българско население.С много усилия от страна на властта,въстанието е потушено.

Средата на XVI в.-Хезарград административно спада към нахията Чернови,Никополски санджак.През 1573г. вече е отбелязан като каза/околия/Хръсград,към същия санджак,а от 1819 до 1864г.-Силистренски.От 1864 до 1878г.е каза в Дунавския вилает.

Към раздел История…