Archive for the 'ИСТОРИЯ' Category

РАЗГРАД – ВЕКОВЕ И ГОДИНИ

Началото на II век-Основано е римското селище Абритус.През периода на късната античност/IV-VIвек/е един от най-големите градове на Долна Мизия и седалище на епископ 251г.-В голяма битка в околностите на Абритус римляните са разгромени от готите.В сражението загиват император Траян Деций и неговият по-голям син и съвладетел Херений Етруск. Краят на VI век-Абритус е разрушен при нашествието на авари и славяни в земите южно от р.Дунав
Read more…

ИСТОРИЯ НА РАЗГРАД

През Втората българска държава селището до сегашния Разград се среща под имената Хръсград , Хръзград, Хризград. Намирало се е югоизточно (или югозападно) от сегашния град. Първата хипотеза за това название е, че носи отражение от прабългарското и славянско божество Хърс. Това божество при прабългарите е с иранско потекло, означава слънце, сияние, град е дума също от ираноперсийски произход и със значение на голямо селище.
Read more…